CJENIK STOMATOLOŠKIH USLUGA
prema naputku o minimalnim cijenama Hrvatske stomatološke komore

INTERDISCIPLINARNE USLUGE
USLUGA Cijena
Pregled novog bolesnika 95,00 kn
Ponovni pregled (recall) bolesnika 65,00 kn
Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga 70,00 kn
Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka 65,00 kn
Lokalna anestezija 50,00 kn
Provodna anestezija 75,00 kn
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
Privremeni ispun 50,00 kn
Kompozitni ispun na jednoj plohi 220,00 kn
Kompozitni ispun na dvije plohe 265,00 kn
Kompozitni ispun na tri plohe 310,00 kn
Kompozitna ljuskica 300,00 kn
Edelweiss ljuskica 800,00 kn
Pečatni ispun 205,00 kn
ENDODONCIJA
Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) 500,00 kn
1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 310,00 kn
2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 375,00 kn
3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 295,00 kn
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
USLUGA Cijena
Djelomična proteza sa metalnom osnovom 3.250,00 kn
Totalna proteza 2.950,00 kn
Empress krunica 2.000,00 kn
Metal-keramička krunica ili međučlan 1.200,00 kn
Nadogradnja 570,00 kn
Keramičke ljuskice 2.000,00 kn
Zircon krunica 2.500,00 kn
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARODONTNIH BOLESTI
1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x3 250,00 kn
2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x2 165,00 kn
3. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x1 85,00 kn
ORALNA KIRURGIJA
Pregled akutnog bolesnika 45,00 kn
Vađenje zuba bez anestezije 125,00 kn
Vađenje zuba sa separacijom bez anestezije 170,00 kn