Pečaćenje fisura

Pečati

Fisure su jamice na stražnjim zubima gdje, obično, prvo nastaje karijes. Zato se one "zalijevaju" niskoviskoznim materijalima koji ih ispunjavaju i tako spriječavaju nastanak karijesa. Procedura pečaćenja fisura je jednostavna i bezbolna, a daje dugoročnu garanciju zdravlja zubi. Rade se isključivo na zdravim zubima, pa su djeca najpozvanija za ovaj postupak.