Životopis

(CURRICULUM VITAE)

OBRAZOVANJE
2013.

"Advanced Level" u iTOP edukaciji

2010.

"Basic Level" u iTOP edukaciji

1999.-2004.

Poslijediplomski znanstveni studij smjer Stomatološke protetike, Stomatološki fakultet Zagreb
Interdisciplinarna tema: Utjecaj mobilnih proteza na promjenu mikrobne flore usne šupljine ovisno o materijalu
Mentori: prof. dr. Josip Pandurić (odjel stomatološke protetika),
prof. dr. Marinka Mravak - Stipetić (odjel oralnih bolesti)
Magistarski rad obranjen 14.01. 2004.

1992.-1998.

Stomatološki fakultet Zagreb
Diplomirala 6.10.1998.

1988.-1992.

Jezična gimnazija Split

RADNO ISKUSTVO
1998.-1999.

Pripravnički staž na Stomatološkoj poliklinici, i u Domu zdravlja u Splitu

2000.

Zamjena u stomatološkoj ordinaciji na Kmanu
Dječji odjel Stomatološke poliklinike u Splitu

2001.

Sudjelovanje u pilot programu Ministarstva zdravstva prevencije karijesa u djece, te po školama vrši preglede i drži predavanja o njezi zubi.

od 2002. do danas

Vlastita privatna stomatološka ordinacija

OBJAVLJENI RADOVI
2006.

Poster prezentacija „Influence of denture base materials on oral microbial flora“ na: „8th BIENNIAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE“ (prvi autor)

2008.

Stručni članak „Replantacija izbijenih zubi u bolesnika s hepatitisom C – prikaz slučaja“, Stomatološki vjesnik 3-4/08